Başkandan Mesaj

 

2008 yılında kurulan Genç PESİAD, serbest girişim ilkelerine dayanan, büyüme ve gelişim odaklı, genç paydaşlarını küresel pazarın gerçekleri doğrultusunda ilerlemesini teşvik ederek iş fırsatları oluşturabilen aynı zamanda bölge kalkınması çerçevesinde adil ve müreffeh bir toplumu oluşturabilecek politikalar geliştirmek düşüncesiyle harekete geçirdiğimiz bir sivil toplum hareketidir.

 

Üyelerimizi dış pazarların olanaklarıyla tanıştırmak düşüncesiyle gerçekleştirdiğimiz fuarlarla birlikte, üretim kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri ve yaşadığımız çevreye artı değer katma noktasında hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle küresel oyuncular karşısında ki heyecanımız hiç bitmeden artarak devam ediyor.

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının tespitleri doğrultusunda Türkiye’nin önümüzdeki on yıl içerisinde Dünyanın en büyük 12.büyük ekonomisi olacağı gerçeğinden hareketle üyelerimizi entelektüel birikim ve uluslararası pazar tecrübemizle tanıştırma gayretindeyiz.

 

Küresel rekabetin yerel kalkınmayla gerçekleşeceği bilinciyle, değişen küresel şartlara göre aksiyon alarak, 2023 hedefleri doğrultusunda büyüyerek gelişeceğimize inancımız tamdır.

 

İnsan hakları paydasında demokratik bir toplumun sağlıklı bir ekonomiyle destekleneceği düşüncesiyle başladığımız bu yolculuğumuza duraksamadan devam edeceğiz.

 

Bu çerçevede Yerel ve Uluslararası ölçekte Genç PESİAD’ne desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi borç bilirim.

 

Murat AÇIK 

Genç PESİAD Yönetim Kurlu Başkanı